Trạm biến áp
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THIẾT KẾ TRẠM

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THIẾT KẾ TRẠM

  1. 1               CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV; các dự án lưới điện nông thôn.

  1. 2               NHIỆM VỤ:

2.1.       Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật tiên tiến thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

2.2.       Đề xuất Chủ nhiệm đề án công trình và kỹ sư thiết kế chính, cán bộ giám sát hoặc Ban giám sát của từng công trình do Phòng thực hiện trình Giám đốc ra quyết định;

2.3.       Lập nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế phục vụ công tác tư vấn, thiết kế các công trình trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV, các công trình lưới điện trung hạ áp;

2.4.       Tổ chức triển khai các giai đoạn tư vấn thiết kế các công trình trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư: lập dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công, giám sát tác giả, giám sát thi công xây dựng, tham gia Hội đồng nghiệm thu công trình;

2.5.       Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các công trình trạm biến áp cấp điện áp 110kV trở lên do phòng phụ trách;

2.6.       Đánh giá phản biện các đề án tư vấn thiết kế các công trình trạm biến áp đến 500kV được phân công;

2.7.       Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý đối với công tác tư vấn thiết kế các công trình trạm biến áp đến 500kV;

2.8.       Cùng các đơn vị liên quan nhận tổng thầu tư vấn, thiết kế và quản lý dự án các công trình

2.9.       Tham gia công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, tin học trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan và qui trình tổ chức thực hiện, quản lý‎ chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế;

2.10.   Huấn luyện các CBKT để phục vụ công tác sản xuất theo chức năng và phạm vi của Phòng.


 

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

PHÒNG THIẾT KẾ TRẠM

  1. 1               CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN:

1.1.       CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 110kV:

Thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án SEIER vay vốn WB (tín dụng VN-3680 và VN-3034), bao gồm:

+   Trạm 110kV Gò Công Tây và nhánh rẽ, tỉnh Tiền Giang;

+   Trạm 110kV Long Mỹ và nhánh rẽ, tỉnh Hậu Giang;

+   Trạm 110kV Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;

+   Trạm 110kV Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

+   Trạm 110kV Hàm Thuận Nam và nhánh rẽ, tỉnh Bình Thuận (nay là trạm 110kV Thuận Nam);

+   Trạm 110kV Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng;

+   Trạm 110kV Tân Hiệp và nhánh rẽ, tỉnh Kiên Giang;

+   Trạm 110kV Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam:

+   Trạm 110kV Liên Hiệp 2 (T4) và đường dây đấu nối, tỉnh Bình Dương (nay là trạm 110kV Hòa Phú);

+   Trạm 110kV Đức Huệ, tỉnh Long An;

+   Trạm 110kV KCN Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (nay là trạm 110kV An Hòa);

+   Trạm 110kV KCN Trần Quốc Toản , tỉnh Đồng Tháp;

+   Trạm 110kV Châu Thành và nhánh rẽ, tỉnh Kiên Giang (nay là trạm 110kV Minh Phong);

Các công trình cải tạo và nâng cấp trạm biến áp 110kV:

+   Nâng công suất trạm 110kV Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+   Nâng công suất trạm 110kV Gò Đậu, tỉnh Bình Dương;

+   Nâng công suất trạm 110kV Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh;

+   Lắp MBA T2 trạm 110kV Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

+   Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ trạm 110kV KCN Cần Thơ, TP. Cần Thơ;

+   Nâng công suất trạm 110kV Bàu Bèo, tỉnh Bình Dương;

+   Lắp MBA T2 trạm 110kV Hòa Phú, tỉnh Bình Dương;

+   Lắp MBA T2 trạm 110kV Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

+   Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh;

1.2.       CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 22kV:

+  Chủ trì thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án lưới điện phân phối nông thôn (Rural Distribution), thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng các dự án thành phần tại các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang.

+  Chủ trì thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án cấp điện các hộ chưa có điện chủ yếu đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng (giai đoạn 1), tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Kiên Giang.

  1. 2               CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN:

2.1        CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 220kV:

Thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng Công trình Trạm biến áp 220kV KCN Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

2.2        CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 110kV:

Thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án DEP giai đoạn 1

+   Trạm 110kV Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

+   Trạm 110kV Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

+   Trạm 110kV Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

+   Trạm 110kV Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;

Dự án DEP giai đoạn 2

+   Trạm 110kV Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

+   Trạm 110kV Bù Đốp và đường dây đấu nối, tỉnh Bình Phước;

+   Trạm 110kV Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

+   Trạm 110kV Châu Thành và nhánh rẽ, tỉnh Đồng Tháp;

Các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam:

+   Trạm 110kV Chợ Mới, tỉnh An Giang;

+   Trạm 110kV Nam Tân Uyên và đường dây đấu nối, tỉnh Bình Dương;

+   Trạm 110kV Mỹ Xuân B1 và đường dây đấu nối, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

+   Trạm 110kV KCN Hoà Phú và đường dây đấu nối - tỉnh Vĩnh Long;

+   Trạm 110KV KCN Đức Hòa 2 và nhánh rẽ.

Các công trình cải tạo và nâng cấp trạm biến áp 110kV:

+   Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ trạm Long Xuyên, tỉnh An Giang;

+   Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ trạm KCN Cần Thơ, TP. Cần Thơ;

+   Lắp MBA T2 trạm Mũi Né, tỉnh Bình Thuận;

+   Lắp MBA T2 trạm Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;

+   Lắp MBA T2 trạm Rạch Chanh, tỉnh Long An;

+   Lắp MBA T2 trạm Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Các công trình cải tạo và nâng cấp đường dây 110kV:

+   Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110kV Phan Thiết – Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

2.3        CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 22kV:

+  Chủ trì thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án cấp điện các hộ chưa có điện chủ yếu đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng (giai đoạn 2).

+  Lập hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn (vay vốn kfW – Ngân hàng tái thiết Đức) - thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng các dự án thành phần tại các tỉnh: Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa – Vũng Tàu.

+  Lập hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư lưới điện nuôi tôm công nghiệp giai đoạn 1 tỉnh Cà Mau (2011-2012).

+  Lập hồ sơ đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng mới và cải tạo lưới điện nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh (vay vốn JICA).

  1. 3               CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NGUỒN ĐIỆN:

3.1        Thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình Tăng cường nguồn Diesel cho huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.


Một số hình ảnh các công trình tiêu biểu:

   

  

Hình ảnh trạm biến áp 110kV Hòa Phú, tỉnh Bình Dương

 

  

Hình ảnh nhà máy Diesel Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

 


Thăm dò nhận xét

Theo quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty là:
 

Tìm trên Google

Đăng nhậpTìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

EOffice

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter