CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIÊN

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

1. Dự án xã đảo tỉnh Kiên Giang 

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

2

Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

2. Dự án lưới điện 110kV ngầm hóa

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Ngầm hóa đường dây trung áp và trạm biến áp thị xã Bà Rịa, tỉnh BRVT

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

3. Dự án lưới điện 110kV trên không

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

ĐD 110kV Đầm Dơi - Đông Hải

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

2

Trạm 110kV Đông Hải

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

3

ĐD 110kV Thạnh Đông - Thoại Sơn

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

4

Trạm 110kV Thoại Sơn

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

5

ĐD 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

6

ĐD 110kV Cao Lãnh 2 – Tháp Mười

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

7

Trạm 110kV Tháp Mười

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

8

ĐD 110kV Đạ Tẻh - Bảo Lộc

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

9

ĐD 110kV Mỏ Cày - Thạnh Phú

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

10

ĐD 110kV Thạnh Hưng - Chợ Mới

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

11

Trạm 110kV Thạnh Phú

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

12

ĐD 110kV Sóc Trăng - Vĩnh Châu và Trạm 110kV Vĩnh Châu

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

13

ĐD 110kV Hồng Ngự - Phú Châu

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

14

ĐD 110kV Trần Văn Thời - Sông Đốc - Phú Tân và Trạm 110kV Phú Tân

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

15

ĐD 110kV Uyên Hưng – Đất Cuốc & Trạm 110kV Đất Cuốc

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

16

Trạm 110kV Bù Đốp và đường dây đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

17

Trạm 110kV Châu Thành và đường dây đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

18

Trạm 110kV Ma Lâm và đường dây đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

19

Trạm 110kV Vĩnh Thạnh và nhánh rẽ đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

20

Trạm 110kV Thuận Giao và nhánh rẽ đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

21

Trạm 110kV Ô Môn & Đường dây 110kV Nhiệt điện Ô Môn - Ô Môn

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

22

Trạm 110kV Châu Thành và đường dây đấu nối, tỉnh Long An

 

KfW2

 

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

 

Đóng điện 2016

 

23

Trạm 110kV KCN Bến Lức và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

24

Trạm 110kV Châu Đức 1 và đường dây đấu nối

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

25

Trạm 110kV Tam Nông và ĐD 110kV Tháp Mười - Tam Nông

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

26

Trạm 110kV Vĩnh Hưng và ĐD 110kV Mộc Hóa - Vĩnh Hưng

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

27

Trạm 110kV Cổ Chiên và đường dây đấu nối, tỉnh Vĩnh Long

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

28

Trạm 110kV Bảo Lâm và đường dây đấu nối, tỉnh Lâm Đồng

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

29

Trạm 110kV Tịnh Biên và ĐD 110kV Châu Đốc - Tịnh Biên

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

30

Trạm 110kV VSIP 2-MR1 và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

31

Trạm biến áp 110kV Thắng Hải và đd đấu nối, tỉnh Bình Thuận

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

32

Trạm 110kV Cảng Cái Mép và ĐD 110kV trạm 220kV KCN Phú Mỹ 2 - Cảng Cái Mép - Cái Mép Hạ

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

33

Trạm 110kV KCN Minh Hưng và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

34

Trạm 110kV Đông Hòa và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

35

Trạm 110kV Hưng Định và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

4. Dự án lưới điện 22kV

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Dự án Nâng cao hiệu quả Năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tại 13 tỉnh bao gồm: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau

KfW

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

2

Dự án Nâng cao hiệu quả Năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tại 5 tỉnh bao gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long.

KfW

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

3

Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) tại các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

WB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

4

Ngầm hóa đường dây trung thế và trạm biến áp thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2013

5

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình 2081 trên địa bàn bàn 12 tỉnh bao gồm: Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

2081

Khảo sát, lập BCNCKT

Đã phê duyệt BCNCKT

5. Dự án năng lượng khác

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Mở rộng nguồn Diesel Phú Quý

WB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

2

Dự án NLMT áp mái tại Văn phòng điều hành Công ty Điện lực Tp. Cần Thơ, Bình Thuận, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Long An, Bến Tre, VP Tổng công ty.

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT, HSMT

Đóng điện 2017


6. Các dự án cáp quang

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện trên huyện đảo Phú Quý

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT

Hoàn thành

2

Xây dựng mạng cáp quang nội tỉnh dự phòng kết nối các TBA 110kV thuộc tỉnh Vĩnh Long

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT

Hoàn thành

3

Xây dựng mạng cáp quang nội tỉnh dự phòng kết nối các TBA 110kV thuộc tỉnh An Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT

Hoàn thành

7. Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

- Dự án tính dụng ngành điện lần 3 (PSL3) – Vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản_ JICA (lưới22kV)

- Chương trình Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối giai đọan 2017-2020 (N-1)

- Chương trình đầu tư Cải tọa lưới điện tại thành phố vừa và nhỏ (KfW3)

- Chương trình đầu tư Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (2081) các tỉnh miền Nam (tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Ninh, Trà Vinh, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bỉnh Thuận, Kiên Giang

8. Thẩm tra công trình

STT Tên công trình chủ đầu tư Công tác thực hiện
1

Trạm 110kV Tân Bình và đường dây đấu nối

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - DT

2

Trạm  biến áp 110kV An Hạ Và đường dây đấu nối

EVN HCMC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

3

Trạm biến áp 220kV Đá Bạc

Cty TNHH Tài Tiến

Thẩm tra hồ sơ TKCS

4

Trạm 110kV Krông Pa và đường dây đấu nối

EVN CPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

5

Lặp đặt máy 2 trạm biến áp 110kV Hòa Hiệp

EVN CPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

6

Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

7

Đường dây 110kV Trần Đề - trạm 220kV Sóc Trăng

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

8

Đường dây 110kV - trạm 220kV Núi Bút (Quảng Ngãi)

EVN CPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

9

ĐD 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKCS, TKBVTC

10

Trạm 110kV Sông Bình và đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trạm sông Bình vào đường dây 110kV Đại Ninh - Phan Rí

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - DT

11

Trạm 110kV Đồng Phú

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - DT

Cập nhật ngày Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018 09:32
 


Các tin khác:


Thăm dò nhận xét

Theo quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty là:
 

Tìm trên Google

Đăng nhậpTìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

EOffice

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter