Dự án
CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 14:25

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

1. Dự án lưới điện 220kV

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn
1

TBA 220kV KCN Sa Đéc và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Tháp

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, lập TKBVTC, HSMT, PCCC

2

Trạm biến áp 220kV Đá Bạc

Chủ đầu tư Cty TNHH Tài Tiến

Thẩm tra hồ sơ TKCS

2. Dự án xã đảo tỉnh Kiên Giang

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn
1

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

2

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

3. Dự án lưới điện 110kV ngầm hóa

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn
1

Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trên đường 30/4, tỉnh Tây Ninh

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

4. Dự án tích hợp lưới điện

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn
1

Hệ thống tích hợp các nguồn điện không nối lưới tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC

2

Hệ thống tích hợp các nguồn điện không nối lưới tại huyện Côn Đảo

AFD

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC

5. Dự án lưới điện 110kV trên không

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn
1

ĐD 110kV Ngãi Giao - Cẩm Mỹ

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

2

Trạm 110kV Tân Thành & ĐD 110kV Hàm Kiệm - Tân Thành

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

3

Trạm 110kV Giao Long và ĐD 110kV Bến Tre - Giao Long

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

4

ĐD 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

5

ĐD 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

6

ĐD 110kV Tân Biên - Châu Thành (Suối Dộp)

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

7

ĐD 110kV Hòa Bình – Đông Hải

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

8

ĐD 110kV Tân Hưng - XM Tây Ninh

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

9

ĐD 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

10

ĐD 110kV Phú Giáo – TBA 220kV Uyên Hưng

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

11

ĐD 110kV An Thạnh - Thạnh Hóa

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

12

ĐD 110kV Tam Nông - An Long

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

13

ĐD 110kV trạm 220kV Tháp Chàm - Ninh Phước

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

14

ĐD 110kV Phú Tân - Năm Căn

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

15

ĐD 110kV mạch 2 từ trạm 220kV Cà Mau - An Xuyên

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

16

ĐD 110kV Vĩnh Thuận - Gò Quao

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

17

Trạm 110kV Hòa Bình và ĐD 110kV Hòa Bình – Bạc Liêu

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

18

Trạm 110kV Trà Cú & ĐD 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải

KfW3

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

19

Trạm 110kV Dân Thành và ĐD đấu nối

 

AFD

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

20

Trạm 110kV Kế Sách và ĐD 110kV Phụng Hiệp – Kế Sách

 

AFD

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

21

Trạm 110kV KĐT Long Hưng và ĐD đấu nối

AFD

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

22

Trạm 110kV Vĩnh Hảo và ĐD đấu nối

AFD

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

6. Dự án lưới điện 22kV

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn
1

Nâng cao hiệu quả Năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW3) trên địa bàn 22 tỉnh bao gồm: Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Tp. Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang (Tái cấu trúc Phú Quốc), Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau

KfW

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT 
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIÊN

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

1. Dự án xã đảo tỉnh Kiên Giang 

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

2

Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

2. Dự án lưới điện 110kV ngầm hóa

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Ngầm hóa đường dây trung áp và trạm biến áp thị xã Bà Rịa, tỉnh BRVT

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

3. Dự án lưới điện 110kV trên không

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

ĐD 110kV Đầm Dơi - Đông Hải

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

2

Trạm 110kV Đông Hải

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

3

ĐD 110kV Thạnh Đông - Thoại Sơn

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

4

Trạm 110kV Thoại Sơn

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

5

ĐD 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

6

ĐD 110kV Cao Lãnh 2 – Tháp Mười

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

7

Trạm 110kV Tháp Mười

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

8

ĐD 110kV Đạ Tẻh - Bảo Lộc

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

9

ĐD 110kV Mỏ Cày - Thạnh Phú

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

10

ĐD 110kV Thạnh Hưng - Chợ Mới

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

11

Trạm 110kV Thạnh Phú

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

12

ĐD 110kV Sóc Trăng - Vĩnh Châu và Trạm 110kV Vĩnh Châu

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

13

ĐD 110kV Hồng Ngự - Phú Châu

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

14

ĐD 110kV Trần Văn Thời - Sông Đốc - Phú Tân và Trạm 110kV Phú Tân

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

15

ĐD 110kV Uyên Hưng – Đất Cuốc & Trạm 110kV Đất Cuốc

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

16

Trạm 110kV Bù Đốp và đường dây đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

17

Trạm 110kV Châu Thành và đường dây đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

18

Trạm 110kV Ma Lâm và đường dây đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

19

Trạm 110kV Vĩnh Thạnh và nhánh rẽ đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

20

Trạm 110kV Thuận Giao và nhánh rẽ đấu nối

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

21

Trạm 110kV Ô Môn & Đường dây 110kV Nhiệt điện Ô Môn - Ô Môn

DEP

Khảo sát, lập BCNCKT, ĐTM, RP, EMP, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

22

Trạm 110kV Châu Thành và đường dây đấu nối, tỉnh Long An

 

KfW2

 

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

 

Đóng điện 2016

 

23

Trạm 110kV KCN Bến Lức và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2016

24

Trạm 110kV Châu Đức 1 và đường dây đấu nối

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

25

Trạm 110kV Tam Nông và ĐD 110kV Tháp Mười - Tam Nông

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

26

Trạm 110kV Vĩnh Hưng và ĐD 110kV Mộc Hóa - Vĩnh Hưng

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

27

Trạm 110kV Cổ Chiên và đường dây đấu nối, tỉnh Vĩnh Long

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

28

Trạm 110kV Bảo Lâm và đường dây đấu nối, tỉnh Lâm Đồng

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

29

Trạm 110kV Tịnh Biên và ĐD 110kV Châu Đốc - Tịnh Biên

KfW2

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

30

Trạm 110kV VSIP 2-MR1 và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

31

Trạm biến áp 110kV Thắng Hải và đd đấu nối, tỉnh Bình Thuận

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

32

Trạm 110kV Cảng Cái Mép và ĐD 110kV trạm 220kV KCN Phú Mỹ 2 - Cảng Cái Mép - Cái Mép Hạ

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

33

Trạm 110kV KCN Minh Hưng và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

34

Trạm 110kV Đông Hòa và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

35

Trạm 110kV Hưng Định và ĐD đấu nối

JICA

Khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

4. Dự án lưới điện 22kV

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Dự án Nâng cao hiệu quả Năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tại 13 tỉnh bao gồm: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau

KfW

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2014

2

Dự án Nâng cao hiệu quả Năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tại 5 tỉnh bao gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long.

KfW

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

3

Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) tại các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

WB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2015

4

Ngầm hóa đường dây trung thế và trạm biến áp thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

KHCB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2013

5

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình 2081 trên địa bàn bàn 12 tỉnh bao gồm: Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

2081

Khảo sát, lập BCNCKT

Đã phê duyệt BCNCKT

5. Dự án năng lượng khác

STT Tên công trình Nguồn vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Mở rộng nguồn Diesel Phú Quý

WB

Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC, HSMT

Đóng điện 2017

2

Dự án NLMT áp mái tại Văn phòng điều hành Công ty Điện lực Tp. Cần Thơ, Bình Thuận, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Long An, Bến Tre, VP Tổng công ty.

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT, HSMT

Đóng điện 2017


6. Các dự án cáp quang

STT Tên công trình Nguồn Vốn Công tác tư vấn Ghi chú
1

Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện trên huyện đảo Phú Quý

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT

Hoàn thành

2

Xây dựng mạng cáp quang nội tỉnh dự phòng kết nối các TBA 110kV thuộc tỉnh Vĩnh Long

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT

Hoàn thành

3

Xây dựng mạng cáp quang nội tỉnh dự phòng kết nối các TBA 110kV thuộc tỉnh An Giang

KHCB

Khảo sát, lập BCKTKT

Hoàn thành

7. Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

- Dự án tính dụng ngành điện lần 3 (PSL3) – Vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản_ JICA (lưới22kV)

- Chương trình Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối giai đọan 2017-2020 (N-1)

- Chương trình đầu tư Cải tọa lưới điện tại thành phố vừa và nhỏ (KfW3)

- Chương trình đầu tư Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (2081) các tỉnh miền Nam (tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Ninh, Trà Vinh, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bỉnh Thuận, Kiên Giang

8. Thẩm tra công trình

STT Tên công trình chủ đầu tư Công tác thực hiện
1

Trạm 110kV Tân Bình và đường dây đấu nối

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - DT

2

Trạm  biến áp 110kV An Hạ Và đường dây đấu nối

EVN HCMC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

3

Trạm biến áp 220kV Đá Bạc

Cty TNHH Tài Tiến

Thẩm tra hồ sơ TKCS

4

Trạm 110kV Krông Pa và đường dây đấu nối

EVN CPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

5

Lặp đặt máy 2 trạm biến áp 110kV Hòa Hiệp

EVN CPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

6

Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

7

Đường dây 110kV Trần Đề - trạm 220kV Sóc Trăng

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

8

Đường dây 110kV - trạm 220kV Núi Bút (Quảng Ngãi)

EVN CPC

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT

9

ĐD 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKCS, TKBVTC

10

Trạm 110kV Sông Bình và đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trạm sông Bình vào đường dây 110kV Đại Ninh - Phan Rí

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - DT

11

Trạm 110kV Đồng Phú

EVN SPC

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC - DT

Cập nhật ngày Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018 09:32
 
DỰ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC HỘ DÂN CHƯA CÓ ĐIỆN CHỦ YẾU ĐỒNG BÀO KHMER CÁC TỈNH TRÀ VINH, SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ KIÊN GIANG
Viết bởi Đậu Thị Mỹ Phương - Phòng KH/TH   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 16:17

   

Dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer” đã được Chính phủ chấp thuận triển khai thực hiện tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và được áp dụng cơ chế thực hiện như Dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện ở 5 tỉnh Tây Nguyên, với mục tiêu là tạo điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong vùng dự án, đặc biệt là đồng bào Khmer, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bằng việc thực hiện các dự án này, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Chính phủ đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo đang diễn ra rất mạnh mẽ trên bình diện cả nước.

      Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Tổng Công ty, nhận thấy đây là một dự án có quy mô đầu tư lớn nên việc triển khai thực hiện dự án phải được chú trọng ngay từ đầu để tránh những sơ suất trong quá trình thực hiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư.

      Với khối lượng công việc khá lớn, tiến độ khẩn trương, đòi hỏi đảm bảo các yêu cầu về chất lượng hồ sơ và các thủ tục pháp lý phức tạp, nhưng trong quá trình triển khai dự án, Công ty đã bám sát tiến độ yêu cầu và nội dung thực hiện. Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện đó là tiến độ chuẩn bị các thủ tục ĐTXD trong thời gian ngắn, phạm vi dự án rộng trải dài qua 4 tỉnh. Tuy nhiên với sự  nhất của CBCNV Công ty mà trực tiếp là các kỹ sư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng tiến đnỗ lực caoộ và chất lượng công trình.

      Quy mô và khối lượng tại từng tỉnh:

  1. Tỉnh Trà Vinh: 83 xã, 07 huyện với quy mô dự án : 61,72 km đường dây trung áp 1 pha XDM;  257,11 km đường dây hạ áp 1 pha XDM; TBA 1 pha XDM phân phối với tổng dung lượng 150 trạm/2710 KVA; TMĐT: 126,05 tỷ đồng. Số hộ cấp điện là 19.923 hộ.
  2. Tỉnh Sóc Trăng: 51 xã/phường, 11 huyện/thành phố với quy mô dự án : 94,98 km đường dây trung áp 1 pha XDM;  341,26 km đường dây hạ áp 1 pha XDM; TBA 1 pha XDM phân phối với tổng dung lượng 168 trạm/3.677,5 KVA; TMĐT: 169,091 tỷ đồng. Số hộ cấp điện là 20.388 hộ.
  3. Tỉnh Bạc Liêu: 11 huyện/thành phố với quy mô dự án : 116 km đường dây trung áp 1 pha XDM;  272 km đường dây hạ áp 1 pha XDM; TBA 1 pha XDM phân phối với tổng dung lượng 155 trạm/3.875 KVA; TMĐT: 85,41 tỷ đồng. Số hộ cấp điện là 3.425 hộ.
  4. Tỉnh Kiên Giang: 13 huyện/thị với quy mô dự án : 202 km đường dây trung áp 1 pha XDM;  591 km đường dây hạ áp 1 pha XDM; TBA 1 pha XDM phân phối với tổng dung lượng 265 trạm/6.530 KVA; TMĐT: 198 tỷ đồng.

      Đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành tại 3 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, với hơn 40.000 hộ đồng bào Khmer được cấp điện từ dự án.

      Riêng dự án tại tỉnh Kiên Giang, Công ty đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Dự kiến, đến khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp điện sinh hoạt, sản xuất cho gần 9.000 hộ dân, trong đó có 8.500 hộ đồng bào dân tộc Khmer, góp phần nâng tỷ lệ số hộ dân có điện sử dụng của Kiên Giang từ 95,4% hiện nay lên 97,6%. Riêng tỷ lệ số hộ đồng bào dân tộc Khmer có điện từ 74,4% lên 94,4%.

      Những kết quả của Công ty Tư vấn điện miền Nam đạt được đã được lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam ghi nhận và biểu dương.

 
Dự án Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn khu vực Miền Nam vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)
Viết bởi Bùi Hữu Tường - Phòng KH/TH   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 15:54

      Qua theo dõi tình hình vận hành lưới điện và nhu cầu dùng điện của các tỉnh phía Nam ngày một tăng cao, đặc biệt là lưới điện nhiều khu vực nông thôn đã cũ nát, không đảm bảo vận hành an toàn, không đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải tương lai, cần phải cải tạo sửa chữa tăng cường khả năng cung cấp điện cho địa phương. Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tranh thủ được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) để đầu tư cải tạo lưới điện. Công tác chuẩn bị hồ sơ đầu tư được giao cho Công ty Tư vấn điện miền Nam thực hiện.

 


Thăm dò nhận xét

Theo quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty là:
 

Tìm trên Google

Đăng nhậpTìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

EOffice

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter