TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO THEO QUYẾT ĐỊNH 2081/QĐ-TTg
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 09:05

Công ty Tư vấn điện miền Nam được Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty) giao nhiệm vụ lập hồ sơ DAĐT dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia đến 12 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang và Cà Mau) trên địa bàn Tổng công ty quản lý.

Theo quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2013 phê duyệt “Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020”, bao gồm những nội dung chính như sau:

-       Mục tiêu của Chương trình: Là cung cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo; Cùng với việc cung cấp điện từ nguồn năng lượng mới và tái tạo, thực hiện mục tiêu đến năm 2015 về cơ bản các xã trên toàn quốc có điện đưa đến trung tâm xã, đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện. Chương trình dự kiến triển khai trên địa bàn 48 tỉnh với tổng số xã được cấp điện là 57 xã; Số thôn, bản được cấp điện khoảng 12.140 thôn, bản với khoảng trên 1,3 triệu hộ dân được cấp điện.

-       Tổng số vốn đầu tư khoảng 28.809 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư cấp điện bằng lưới điện Quốc gia khoảng 27.328 tỷ đồng, vốn đầu tư cấp điện bằng nguồn ngoài lưới điện Quốc gia khoảng 1.481 tỷ đồng.

-       Về nguồn vốn đầu tư sẽ sử dụng các nguồn vốn sau: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), huy động đóng góp của cộng đồng dân cư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

-       Cơ chế đầu tư: Đối với các dự án cấp điện nông thôn đang triển khai thì tiếp tục thực hiện theo cơ chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án cấp điện từ lưới điện Quốc gia thì vốn ngân sách Trung ương và ODA chiếm 85% vốn đầu tư, chủ đầu tư tự cân đối 15%. Đối với các dự án cấp điện từ nguồn điện ngoài lưới điện Quốc gia nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA chiếm 100% vốn mua sắm và xây lắp, chủ đầu tư tự cân đối phần vốn còn lại.

Hiện tại, Tổng công ty đang triển khai công tác lập hồ sơ dự án đầu tư tại 12 tỉnh nêu trên dự kiến hoàn tất hồ sơ DAĐT trong tháng 4/2015 với khối lượng đầu tư dự kiến: Đường dây trung thế 8.691km; Đường dây hạ thế 18.859km; Tổng mức đầu tư khoảng 8.600 tỷ đồng; Số hộ dân dự kiến cấp điện từ chương trình này trên 670 ngàn hộ dân.

Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 được thực hiện với mục tiêu tổng quát nhằm tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Để thực hiện hiện có hiệu quả chương trình theo quyết định phê duyệt của Chính phủ, Tổng công ty dự kiến phân kỳ đầu tư từ năm 2015 đến năm 2020 theo nguồn vốn thu xếp được, mục tiêu đến năm 2020, gần như hoàn tất chương trình cấp điện 100% đến các hộ dân trong địa bàn các tỉnh nêu trên.

Nguyễn Minh Tâm - Phòng KHKD

 


Các tin khác:


Thăm dò nhận xét

Theo quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty là:
 

Tìm trên Google

Đăng nhậpTìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

EOffice

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter